Διαδικτυακή επανάσταση εναντίον της παρακμής και της βλακείας!

Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

Κύριε των Δυνάμεων


Κύριε τῶν Δυνάμεων, μεθ᾿ ἡμῶν γενοῦ, ἄλλον γὰρ ἐκτός Σου βοηθὸν, ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν. Κύριε τῶν Δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς.
-Αἰνεῖτε τόν Θεόν ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως Αὐτοῦ.
Κύριε τῶν Δυνάμεων,
-Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος. Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ψαλτηρίῳ καί κιθᾶρᾳ.
Κύριε τῶν Δυνάμεων,
-Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν τυμπάνῳ καί χορῷ. Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν χορδαῖς καί ὀργάνων.
Κύριε τῶν Δυνάμεων.

 
Επιτρέπεται η αντιγραφή και ιεραποστολική αξιοποίηση των κειμένων πού θα βρείτε εδώ, είτε ημετέρων ή αντεγραμμένων από άλλους ιστοχώρους, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ορθόδοξα ή φιλορθόδοξα ιστολόγια με υποχρέωση την αναφορά πηγής και συγγραφέως του κειμένου και την μη περικοπή αυτού για οποιονδήποτε λόγο.Τα ανυπόγραφα άρθρα και όσα δεν αναφέρουν πηγή ανήκουν στο υποφαινόμενο ιστολόγιο.
Συνήθως οι εικόνες πού χρησιμοποιούμε, παρέχονται από την αναζήτηση google.Αν νομίζετε ότι η ανάρτηση τους θίγει δικαιώματα σας, ειδοποιήστε να τις κατεβάσουμε.

Ευχαριστούμε