Διαδικτυακή επανάσταση εναντίον της παρακμής και της βλακείας!

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Ανακοίνωση της Ι.Μ Θήρας

Κατόπιν διαπιστώσεως ὅτι σέ πολλές περιοχές τοῦ νησιοῦ μας κυκλοφοροῦν γυναῖκες μέ μοναχική περιβολή καί ζητοῦν χρηματική ἐνίσχυση γιά τήν ὑποτιθέμενη Μονή τῆς μετανοίας τους, σέ καμία ὡστόσο περίπτωση δέν εἶναι μοναχές, καί δεδομένου ὅτι πολλοί εὐλαβεῖς χριστιανοί ἔχουν πέσει θύματά τους κατά τό τελευταῖο διήμερο, ἐφιστοῦμε τήν προσοχή προκειμένου νά μήν δίδετε χρήματα ἤ ἄλλα ἀγαθά διότι πρόκειται περί ἀπάτης. 

εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Θήρας
Επιτρέπεται η αντιγραφή και ιεραποστολική αξιοποίηση των κειμένων πού θα βρείτε εδώ, είτε ημετέρων ή αντεγραμμένων από άλλους ιστοχώρους, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ορθόδοξα ή φιλορθόδοξα ιστολόγια με υποχρέωση την αναφορά πηγής και συγγραφέως του κειμένου και την μη περικοπή αυτού για οποιονδήποτε λόγο.Τα ανυπόγραφα άρθρα και όσα δεν αναφέρουν πηγή ανήκουν στο υποφαινόμενο ιστολόγιο.
Συνήθως οι εικόνες πού χρησιμοποιούμε, παρέχονται από την αναζήτηση google.Αν νομίζετε ότι η ανάρτηση τους θίγει δικαιώματα σας, ειδοποιήστε να τις κατεβάσουμε.

Ευχαριστούμε