Διαδικτυακή επανάσταση εναντίον της παρακμής και της βλακείας!

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Καυσόξυλα με τον όγκο


Την πώληση των καυσόξυλων με μονάδα μέτρησης το κυβικό μέτρο, αντί το κιλό, προβλέπει η νέα Αγορανομική Διάταξη που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα, η λιανική πώληση καυσόξυλων γίνεται κατ' όγκον και η χρησιμοποιούμενη μονάδα μπορεί να είναι είτε το «χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» (m3 στοιβαχτού) είτε το «χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» (m3 χύδην).

Ως «Χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από τακτικά στοιβαγμένα καυσόξυλα, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα. «Χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από χύδην καυσόξυλα, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα.

Ο όγκος των στοιβαγμένων ή μη καυσόξυλων ποικίλλει ανάλογα με το σχήμα, το μέγεθος και τη διάταξη των μεμονωμένων κομματιών του ξύλου. Η σχέση μεταξύ κατειλημμένου και κενού όγκου επηρεάζεται από τους παραπάνω παράγοντες. Η χωρητικότητα των περιεκτών ορθογώνιου σχήματος, που συνήθως χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση των καυσόξυλων, υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τις τρεις διαστάσεις τους, ως εξής: Χωρητικότητα = Μήκος Χ Πλάτος Χ Υψος.

Να σημειωθεί ότι τα καυσόξυλα εμπίπτουν στο καθεστώς μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (13%) και διατίθενται στη λιανική αγορά στις παρακάτω εμπορικές μορφές:

• Χύδην
• Στοιβαγμένα σε παλέτες με ή χωρίς πλαίσια
• Χύδην σε παλέτες με πλαίσια
• Σε μεγάλους σάκους (big-bag)
• Σε μικρούς σάκους
• Σε χαρτοκιβώτια
• Σε πακέτα

Οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να δηλώνουν σε εμφανές σημείο στον χώρο της επιχείρησης, ανά είδος ξύλου, την τιμή είτε σε Euro/m3 στοιβαχτού είτε σε Euro/m3 χύδην, καθώς και τον όγκο των περιεκτών (κλωβούς, παλέτες, σάκους, μεγασάκους κ.ά.) που, ενδεχομένως, χρησιμοποιούν για τη διάθεση των καυσόξυλων.

Δεν επιτρέπονται η ανάμειξη ειδών διαφορετικής προέλευσης, ποιότητας και τιμής ούτε η πώληση ή δωρεάν διάθεση οποιασδήποτε ξυλείας εμποτισμένης με πισσέλαιο (κομμένη ξυλεία από παλιούς στύλους ΔΕΗ/ΟΤΕ) ή «πράσινης» ξυλείας (εμποτισμένης με άλατα) ή οποιασδήποτε τεχνητής ξυλείας συγκολλημένου ξύλου (κόντρα πλακέ, νοβοπάν, ινοσανίδων/MDF κ.ά.) προς καύση.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης ζήτησε από το ΚΑΠΕ τη σύνταξη Οδηγού για τη διακίνηση καυσόξυλων στον οποίο περιλαμβάνεται και πίνακας αντιστοίχησης βάρους - όγκου για διάφορα είδη ξύλου και για διάφορες τιμές περιεχόμενης υγρασίας. Με χρήση του πίνακα αυτού, ο καταναλωτής μπορεί να έχει μία κατά προσέγγιση εκτίμηση του βάρους στο οποίο αντιστοιχούν τα χωρικά κυβικά μέτρα ξύλου που αγοράζει, είτε χύδην είτε στοιβαγμένα, για συγκεκριμένη τιμή υγρασίας.

Επιτρέπεται η αντιγραφή και ιεραποστολική αξιοποίηση των κειμένων πού θα βρείτε εδώ, είτε ημετέρων ή αντεγραμμένων από άλλους ιστοχώρους, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ορθόδοξα ή φιλορθόδοξα ιστολόγια με υποχρέωση την αναφορά πηγής και συγγραφέως του κειμένου και την μη περικοπή αυτού για οποιονδήποτε λόγο.Τα ανυπόγραφα άρθρα και όσα δεν αναφέρουν πηγή ανήκουν στο υποφαινόμενο ιστολόγιο.
Συνήθως οι εικόνες πού χρησιμοποιούμε, παρέχονται από την αναζήτηση google.Αν νομίζετε ότι η ανάρτηση τους θίγει δικαιώματα σας, ειδοποιήστε να τις κατεβάσουμε.

Ευχαριστούμε