Διαδικτυακή επανάσταση εναντίον της παρακμής και της βλακείας!

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

15 δικαιολογητικά για 13 ευρώ!

390x540_5e3733f51735bf5f4d07ecf7ea42a8cdΟι γονείς που έχουν την ατυχία να χρειάζονται το οικογενειακό επίδομα που ξεκινά από 13 ευρώ το μήνα θα πρέπει να προσκομίσουν έως και 15 δικαιολογητικά.

Θα χορηγείται μέσω του ΟΓΑ ανά τρίμηνο και απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

*Φορολογική δήλωση

*Συμπληρωμένο μηχανογραφικό έντυπο Ε-20

*Ηλεκτρονική αίτηση για κάθε οικογενειακή μεταβολή

*Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απόσπασμα δημοτολογίου

*Ληξιαρχική πράξη γέννησης για κάθε τέκνο

*Πιστοποιητικό σπουδών ή αντίγραφό του για τέκνα που έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη και φοιτούν

*Αν τα τέκνα σπουδάζουν στο εξωτερικό, το πιστοποιητικό πρέπει να είναι θεωρημένο από ελληνικό προξενείο.

*Ιατρική γνωμάτευση του ΚΕΠΑ, αν το τέκνο έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

Στην περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπούς απαιτούνται όλα τα παραπάνω από τις αρχές της χώρας που είναι υπήκοοι και επιπλέον να αποδείξουν τη μόνιμη και συνεχή διαμονή τους και των τέκνων τους στην Ελλάδα για μία δεκαετία, με τα δικαιολογητικά:

*Αντίγραφα δηλώσεων Ε1

*Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα στην περίπτωση που είναι άνεργοι

*Βεβαίωση έναρξης και άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος από τη ΔΟΥ ή απόσπασμα θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας του δικαιούχου ή μισθωτήριο συμβόλαιο με μισθωτή τον δικαιούχο θεωρημένο από ΔΟΥ, και υπεύθυνη δήλωση με ΑΦΜ του εκμισθωτή

*Παραχωρητήριο και υπεύθυνη δήλωση με ΑΦΜ του παραχωρούντος ή βεβαίωση φοίτησης των τέκνων ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει ο ΟΓΑ από το οποίο να προκύπτει η συνεχής και επί δεκαετία παραμονή στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι το οικογενειακό επίδομα για το πρώτο παιδί ξεκινά από 40 ευρώ το μήνα, για όσους έχουν εισόδημα έως 9.000 ευρώ. Για όσους έχουν εισόδημα 9.001-18.000 ευρώ το επίδομα πέφτει στα 27 ευρώ το μήνα, και για όσους έχουν εισόδημα ως 27.000 ευρώ το επίδομα είναι 13 ευρώ το μήνα.

Στην περίπτωση που έχει δύο παιδιά, θα λαμβάνει επίδομα :

*240 ευρώ κάθε τρεις μήνες αν έχει εισόδημα ως 10.000 ευρώ,

*159 ευρώ κάθε τρεις μήνες αν έχει εισόδημα 10.001-20.000 ευρώ και

*81 ευρώ κάθε τρεις μήνες αν έχει εισόδημα 20.001-30.000 ευρώ

Στην περίπτωση που έχει τρία παιδιά, θα λαμβάνει επίδομα :

*390 ευρώ κάθε τρεις μήνες αν έχει εισόδημα ως 11.000 ευρώ,

*261 ευρώ κάθε τρεις μήνες αν έχει εισόδημα 11.001-22.000 ευρώ και

*129 ευρώ κάθε τρεις μήνες αν έχει εισόδημα 22.001-33.000 ευρώ

 

πηγή:Ολυμπία

Επιτρέπεται η αντιγραφή και ιεραποστολική αξιοποίηση των κειμένων πού θα βρείτε εδώ, είτε ημετέρων ή αντεγραμμένων από άλλους ιστοχώρους, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ορθόδοξα ή φιλορθόδοξα ιστολόγια με υποχρέωση την αναφορά πηγής και συγγραφέως του κειμένου και την μη περικοπή αυτού για οποιονδήποτε λόγο.Τα ανυπόγραφα άρθρα και όσα δεν αναφέρουν πηγή ανήκουν στο υποφαινόμενο ιστολόγιο.
Συνήθως οι εικόνες πού χρησιμοποιούμε, παρέχονται από την αναζήτηση google.Αν νομίζετε ότι η ανάρτηση τους θίγει δικαιώματα σας, ειδοποιήστε να τις κατεβάσουμε.

Ευχαριστούμε