Διαδικτυακή επανάσταση εναντίον της παρακμής και της βλακείας!

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

Ποιόν θα ψήφιζε σήμερα ο Κολοκοτρώνης;

Γράφει ο Σωτήριος Καλαμίτσης
Ο υπουργός Παιδείας κ. Μπαμπινιώτης επικαλέσθηκε απόσπασμα από την ομιλία του Γέρου του Μοριά για να πείσει τον λαό ότι δεν πρέπει να αποδοκιμάσει τους πολιτικούς την 25ηΜαρτίου 2012. Διαβάζοντας το απόσπασμα εκείνο αναρωτήθηκα τί θα ψήφιζε άραγε ο Γέρος του Μοριά, αν ζούσε σήμερα. Δεν μπορώ να πω με ακρίβεια, αλλά σίγουρα ..
ο γέρος θα ψήφιζε το κόμμα που θα είχε πρόγραμμα εφικτό για να «ισάσει και στολίσει αυτόν τον τόπο» ως εξής:

- Κατάργηση της ουράς αναμονής στα ιατρεία και γραφεία του ΙΚΑ
- Κατάργηση κάθε εισφοράς υπέρ οιουδήποτε τρίτου από οιονδήποτε για οποιαδήποτε συναλλαγή
- Καταβολή σύνταξης εντός μηνός από την υποβολή των στοιχείων συνταξιοδότησης
- Κατάργηση των ράντζων στα νοσοκομεία
- Δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους Έλληνες.
- Θέσπιση σταθερού φορολογικού συστήματος κατοχυρωμένου με συνταγματικές διατάξεις, ώστε να μην το αλλάζει ο κάθε Αλογοσκούφης ή Βενιζέλος κατά το δοκούν
- Κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος και αντικατάστασή του με θέσπιση ως αυτόφωρων των αδικημάτων των υπουργών και υφυπουργών όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα με όποιον οφείλει φόρους, ΦΠΑ κ.λπ.
- Ο δανεισμός της χώρας θα γίνεται με νόμο που θα προβλέπει τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν και θα ψηφίζεται με πλειοψηφία 180 βουλευτών
- ΄Ολες οι προμήθειες και τα έργα του Δημοσίου θα ανατίθενται, ανεξαρτήτως ποσού, με διαγωνισμούς που θα διενεργούνται εντός μηνός από της προκηρύξεώς τους. Αναθέσεις άνευ διαγωνισμού αποτελούν ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο σε βαθμό κακουργήματος τόσο για τον αναθέτοντα όσο και για τον προς ον η ανάθεση.
- Προσλήψεις στο Δημόσιο, σε ν.π.δ.δ. κ.λπ. σε οποιαδήποτε θέση όσο υψηλής στάθμης και αν είναι μόνο με διαγωνισμό από το ΑΣΕΠ. Οι υποψηφιότητες και τα προσόντα τους θα αναρτώνται στο διαδίκτυο, καθώς και τα αποτελέσματα. Ο πίναξ των επιτυχόντων θα επικυρώνεται από Επιτροπή συγκροτούμενη από ένα Εισαγγελέα Εφετών και δύο Προέδρους Πρωτοδικών, οι οποίοι θα επιλέγονται δια κληρώσεως μεταξύ όλων των Εισαγγελέων Εφετών και Προέδρων Πρωτοδικών όλης της χώρας. Η κλήρωση θα γίνεται κάθε δεύτερο Δεκέμβριο και η θητεία της Επιτροπής θα είναι διετής.
- Κατάργηση όλων των φαυλοκρατικών διατάξεων που επιτρέπουν π.χ. σε αποτυχόντες βουλευτές, οι οποίοι είναι ιατροί, να διορίζονται Διευθυντές σε νοσοκομεία ή υπαλλήλων διάφορων οργανισμών που κλείνουν να διορίζονται στο Δημόσιο [περίπτωση Καρχιμάκη και συζύγου Λοβέρδου που διορίσθηκαν ως πρώην υπάλληλοι της Ολυμπιακής].
- Ενίσχυση του κράτους-πρόνοια με κατάργηση του Καιάδα που έχουν ιδρύσει τα κόμματα εξουσίας.
- Πραγματική δωρεάν παιδεία, όπως την επαγγέλθηκε και εφάρμοσε ο Γεώργιος Παπανδρέου.
- Επιλογή του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ με ψηφοφορία μεταξύ όλων των καθηγητών όλων των ΑΕΙ της χώρας στην αντίστοιχη Σχολή [50%], του αντίστοιχου Τμήματος της Ακαδημίας Αθηνών [30%] και των φοιτητών της Σχολής του οικείου ΑΕΙ [20%].
- Επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από ειδικό σώμα συγκροτούμενο από δικαστές πάσης βαθμίδος και τους Προέδρους όλων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Ο αριθμός των δικαστών θα είναι ίσος με τον αριθμό των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων. Η εκλογή θα γίνεται με πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μελών της Επιτροπής.
- Ο αριθμός των βουλευτών θα είναι 150.
- Το Υπουργικό Συμβούλιο θα συγκροτείται από 15 υπουργούς. Δεν θα υπάρχουν αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί, εκτός από 3 μόνιμους υφυπουργούς με εξαετή θητεία, δυναμένη να ανανεωθεί, διοριζόμενους από τη Βουλή με την ψήφο των 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών στα υπουργεία Εξωτερικών, Παιδείας και Οικονομικών.
- Οι σύμβουλοι των Υπουργών δεν θα υπερβαίνουν τους 10 ανά υπουργείο και θα πρέπει να έχουν τα προσόντα [εκτός δημοσιεύσεων και εργασιών] που απαιτούνται για τον διορισμό τους σε θέση διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ.
- Οι βουλευτές θα δικαιούνται γραμματειακής υποστήριξης από 4 το πολύ άτομα μισθοδοτούμενα από το Δημόσιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι συγγενείς οποιουδήποτε βουλευτή ή αποτυχόντος βουλευτή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας απεριορίστου βαθμού.
- Αποτυχόντες βουλευτές δεν θα μπορούν να διορισθούν σε θέσεις Διοικητών πάσης φύσεως Οργανισμών. Το ίδιο θα ισχύει για κομματικά όργανα και υπαλλήλους του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
-Οι διοικήσεις όλων των ασφαλιστικών ταμείων θα εκλέγονται από τους ασφαλισμένους των Ταμείων.
- Απαγόρευση με συνταγματική διάταξη της εκ των υστέρων νομιμοποίησης πάσης παράβασης νόμου.
Θα ήταν, λοιπόν, σήμερα ο Θοδωρής μνημονιακός ή αντιμνημονιακός; Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μάλλον αντιλαμογιακό θα τον έκοβα. Σίγουρα, όμως,κομμουνιστοαριστεροκεντροακροδεξιοβασιλοχουντικό.

Ας θυμηθούμε, όμως, τί ακριβώς είπε, μήπως και εγώ τον παρερμηνεύω, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης την 7η Οκτωβρίου 1838 (σε ηλικία 68 ετών) στην Πνύκα προς τους νέους του Α΄ Γυμνασίου της Αθήνας:

Παιδιά μου!
Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί, και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να σας ιδώ, παιδιά μου, εις την μεγάλη δόξα των προπατόρων μας, και έρχομαι να σας ειπώ, όσα εις τον καιρό του αγώνος και προ αυτού και ύστερα απ' αυτόν ο ίδιος επαρατήρησα, και απ' αυτά να κάμωμε συμπερασμούς και δια την μέλλουσαν ευτυχίαν σας, μολονότι ο Θεός μόνος ηξεύρει τα μέλλοντα.

Και δια τους παλαιούς Έλληνας, οποίας γνώσεις είχαν και ποία δόξα και τιμήν έχαιραν κοντά εις τα άλλα έθνη του καιρού των, οποίους ήρωας, στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, δια ταύτα σας λέγουν καθ' ημέραν οι διδάσκαλοί σας και οι πεπαιδευμένοι μας. Εγώ δεν είμαι αρκετός. Σας λέγω μόνον πως ήταν σοφοί, και από εδώ επήραν και εδανείσθησαν τα άλλα έθνη την σοφίαν των.

Εις τον τόπον, τον οποίον κατοικούμε, εκατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες, από τους οποίους και ημείς καταγόμεθα και ελάβαμε το όνομα τούτο. Αυτοί διέφεραν από ημάς εις την θρησκείαν, διότι επροσκυνούσαν τες πέτρες και τα ξύλα. Αφού ύστερα ήλθε στον κόσμο ο Χριστός, οι λαοί όλοι επίστευσαν εις το Ευαγγέλιό του, και έπαυσαν να λατρεύουν τα είδωλα.

Δεν επήρε μαζί του ούτε σοφούς ούτε προκομμένους, αλλ' απλούς ανθρώπους, χωρικούς καί ψαράδες, και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος έμαθαν όλες τες γλώσσες του κόσμου, οι οποίοι, μολονότι όπου και αν έβρισκαν εναντιότητες και οι βασιλείς και οι τύραννοι τους κατέτρεχαν, δεν ημπόρεσε κανένας να τους κάμη τίποτα.

Αυτοί εστερέωσαν την πίστιν.

Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν εις την διχόνοια και ετρώγονταν μεταξύ τους, και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι καί τους υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν οι Μουσουλμάνοι και έκαμαν ό,τι ημπορούσαν, δια να αλλάξη ο λαός την πίστιν του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλ' εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ο άλλος το σταυρό του έκαμε.

Σαν είδε τούτο ο σουλτάνος, διόρισε ένα βιτσερέ [αντιβασιλέα], έναν πατριάρχη, καί του έδωσε την εξουσία της εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαμαν ό,τι τους έλεγε ο σουλτάνος. Ύστερον έγιναν οι κοτζαμπάσηδες [προεστοί] εις όλα τα μέρη.

Η τρίτη τάξη, οι έμποροι και οι προκομμένοι, το καλύτερο μέρος των πολιτών, μην υποφέρνοντες τον ζυγό έφευγαν, και οι γραμματισμένοι επήραν και έφευγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα των, και έτσι ο λαός, όστις στερημένος από τα μέσα της προκοπής, εκατήντησεν εις αθλίαν κατάσταση, και αυτή αύξαινε κάθε ήμερα χειρότερα• διότι, αν ευρίσκετο μεταξύ του λαού κανείς με ολίγην μάθηση, τον ελάμβανε ο κλήρος, όστις έχαιρε προνόμια, ή εσύρετο από τον έμπορο της Ευρώπης ως βοηθός του ή εγίνετο γραμματικός του προεστού.

Και μερικοί μην υποφέροντες την τυραννίαν του Τούρκου και βλέποντας τες δόξες και τες ηδονές οπού ανελάμβαναν αυτοί, άφηναν την πίστη τους και εγίνοντο Μουσουλμάνοι. Καί τοιουτοτρόπως κάθε ήμερα ο λαός ελίγνευε καί επτώχαινε. Εις αυτήν την δυστυχισμένη κατάσταση μερικοί από τους φυγάδες γραμματισμένους εμετάφραζαν και έστελναν εις την Ελλάδα βιβλία, και εις αυτούς πρέπει να χρωστούμε ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς οπού κανένας άνθρωπος από το λαό εμάνθανε τα κοινά γράμματα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποίους είχαμε προγόνους, τι έκαμεν ο Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης και άλλοι πολλοί παλαιοί μας, και εβλέπαμε και εις ποίαν κατάσταση ευρισκόμεθα τότε. Όθεν μας ήλθεν εις το νου να τους μιμηθούμε και να γίνουμε ευτυχέστεροι. Και έτσι έγινε και επροόδευσεν η Εταιρεία.

Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση.

Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι.
Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, οπού άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακρά.

Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και ένα καράβι μιαν άρμάδα. Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξ αιτίας των περιστάσεων, έμεινα αγράμματος και δια τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοι σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, δια να ωφεληθήτε από τα απερασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχονοίας, την οποίαν να αποστρέφεσθε, και να έχετε ομόνοια.

Εμάς μη μας τηράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Και αι ημέραι της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουν μετ' ολίγον περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθή η νύκτα του θανάτου μας, καθώς την ημέραν των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθή η νύκτα και η αυριανή ήμερα. Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε• και, δια να γίνη τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία, την καλλιέργεια του Θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία. Τελειώνω το λόγο μου.
Ζήτω ο Βασιλεύς μας Όθων!
Ζήτω οι σοφοί διδάσκαλοι! Ζήτω η Ελληνική Νεολαία!»Υ.Γ. Κάτι μου θυμίζει ο Γέρος. Κάτι μου θυμίζει. Πάντως όχι Βενιζέλο και Σαμαρά με όλες τις λαμόγειες παιδικές χαρές που τους περιστοιχίζουν.
Επιτρέπεται η αντιγραφή και ιεραποστολική αξιοποίηση των κειμένων πού θα βρείτε εδώ, είτε ημετέρων ή αντεγραμμένων από άλλους ιστοχώρους, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ορθόδοξα ή φιλορθόδοξα ιστολόγια με υποχρέωση την αναφορά πηγής και συγγραφέως του κειμένου και την μη περικοπή αυτού για οποιονδήποτε λόγο.Τα ανυπόγραφα άρθρα και όσα δεν αναφέρουν πηγή ανήκουν στο υποφαινόμενο ιστολόγιο.
Συνήθως οι εικόνες πού χρησιμοποιούμε, παρέχονται από την αναζήτηση google.Αν νομίζετε ότι η ανάρτηση τους θίγει δικαιώματα σας, ειδοποιήστε να τις κατεβάσουμε.

Ευχαριστούμε