Διαδικτυακή επανάσταση εναντίον της παρακμής και της βλακείας!

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Επιστολή προς τα Υπουργεία Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, απέστελε ο Δήμαρχος Θήρας για το Sea Diamond


Επιστολή προς τα Υπουργεία Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, απέστελε ο Δήμαρχος Θήρας Α.Ν.Ζώρζος με θέμα

ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ή ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟΥ SEA DIAMOND Ν.Π. ΕΚ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΛΝΤΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ».


Στην επιστολή προς τους αρμόδιους Υπουργούς αναφέρονται τα παρακάτω:

Κύριοι Υπουργοί,
1. Γνωρίζετε ότι από της έκτης (6ης) του μηνός Απριλίου 2007 βρίσκεται βυθισμένο, στον θαλάσσιο χώρο της Καλντέρας της νήσου Θήρας το Κ/Ζ SEA DIAMOND με αποτέλεσμα η βύθισή του προσκρούσαντος επί της ακτογραμμής πλοίου στην θαλάσσια περιοχή της Καλντέρας, να έχει προκαλέσει τεράστια περιβαλλοντολογικά προβλήματα από τα εκχεόμενα, διαλυόμενα, αναδυόμενα ή διασκορπιζόμενα σε καθημερινή βάση πάσης φύσεως και μορφής μολυσματικά του περιβάλλοντος όπως είναι ραδιενεργά, σιδηρούχα, δηλητηριώδη αέρια και χημικά από τα πάσης φύσεως εμπεριεχόμενα στο εσωτερικό του ναυαγίου, υλικά, μηχανήματα ηλεκτρονικά και μη, βαρέα μέταλλα κ.λπ. Εκ τούτων όλων η μόλυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι συνεχής και έτσι η όλη θαλάσσια περιοχή έχει υποστεί και εξακολουθεί να υφίσταται καθημερινά τις συνέπειες της μολύνσεως, από ραδιενεργά ισότοπα, βαρέα μέταλλα, χημικά υλικά κλπ., ενώ προς περιορισμό της μολύνσεως και δικαιολόγησή τους ή κοινώς για τα μάτια, οι υπεύθυνοι του ναυαγίου έχουν τοποθετήσει μικρό φράγμα άνωθεν του βυθισμένου πλοίου, ως εάν να είναι δυνατός ο περιορισμός της μόλυνσης του θαλασσίου χώρου από τα αναδυόμενα καθ' εκάστην πετρελαιοειδή και άλλα αντικείμενα, στον περιορισμένο κύκλο του μικρού φράγματος.

2. Γνωρίζετε ότι καθ’ όσον μας αφορά έχουμε προβεί σε πάμπολλες παραστάσεις προς πάντα αρμόδιο και υπεύθυνο, έχουμε δε ζητήσει την συμπαράσταση ακόμη και του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Βουλής, μελών του Υπουργικού Συμβουλίου κ.λπ στην προσπάθειά μας, για την ανέλκυση και εν συνεχεία απομάκρυνση του δηλητηριάζοντος τον θαλάσσιο και όχι μόνο χώρο της περιοχής βυθίσεως, ενέργειες δηλαδή στις οποίες η Πολιτεία έπρεπε να προέλθει, αφού δική της είναι η ευθύνη της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, και όλα αυτά όταν η μεν πλοιοκτήτρια εταιρεία, κατά τα ειθισμένα, προσπαθεί να ανεύρει δικαιολογίες, για το ανεύθυνο της πρόσκρουσης του πλοίου επί της ακτογραμμής (ως και το πρόσφατο Ιταλικό), η δε καλύπτουσα αυτήν ασφαλιστική εταιρεία επικαλείται τις δικαιολογίες της πλοιοκτήτριας, ότι δηλαδή οι βράχοι φταίνε που βρίσκονται σ’ αυτήν την θέση και ακόμη όταν εκκρεμεί σωρεία ποινικών διώξεων που όμως ανακριτικά καρκινοβατούν.

3. Γνωρίζετε και γνωρίζει το πανελλήνιο τους αγώνες μας για την ανέλκυση και την εν συνεχεία απομάκρυνση. Τα πάντα όμως σκοντάφτουν και στην έλλειψη χρηματικών πόρων ακόμη και για σύνταξη της μελέτης ανέλκυσης από αναγνωρισμένους για τέτοιες εργασίες οίκους, κυρίως του εξωτερικού.

4. Γνωρίζετε ότι με τον Νόμο 2881/2001 θεσπίσθηκε η λειτουργία του λεγόμενου ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, έσοδα του οποίου και αποτελούν οι εισπράξεις από τα πάσης φύσεως χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλουν οι Λιμενικές Αρχές πανελληνίως, η διαχείριση όμως των χρηματικών, του Ταμείου τούτου, διαθεσίμων, ανετέθη στο άλλοτε Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, το οποίο δεν γνωρίζουμε περίπτωση που να διέθεσε προς προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

ΑΙΤΗΜΑ
Με την παρούσα απευθυνόμεθα προς Υμάς, αξιούντες την δέσμευση όποιου χρηματικού αποθεματικού του παραπάνω ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και των μελλοντικών αυτού εισπράξεων υπέρ του σκοπού διαθέσεως των απαιτουμένων για την σύνταξη των αναγκαίων κατ’ αρχήν μελετών προς τον σκοπό ανέλκυσης του βυθισμένου κρουαζιεροπλοίου με το όνομα SEA DIAMOND, δαπάνη που υπερβαίνει, κατά τις εκτιμήσεις, το εκατομμύριο ευρώ.
Ευελπιστούμε ότι θα εισακουσθεί το αίτημά μας και προς τούτο υπομονετικά θα αναμένουμε τα αποτελέσματα των ενεργειών σας. Άλλως επιφυλασσόμεθα για όποιες άλλες ενέργειες προς επίτευξη του σκοπουμένου.
Ο Δήμαρχος Θήρας


Αναστάσιος Νικόλαος Ζώρζος
Επιτρέπεται η αντιγραφή και ιεραποστολική αξιοποίηση των κειμένων πού θα βρείτε εδώ, είτε ημετέρων ή αντεγραμμένων από άλλους ιστοχώρους, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ορθόδοξα ή φιλορθόδοξα ιστολόγια με υποχρέωση την αναφορά πηγής και συγγραφέως του κειμένου και την μη περικοπή αυτού για οποιονδήποτε λόγο.Τα ανυπόγραφα άρθρα και όσα δεν αναφέρουν πηγή ανήκουν στο υποφαινόμενο ιστολόγιο.
Συνήθως οι εικόνες πού χρησιμοποιούμε, παρέχονται από την αναζήτηση google.Αν νομίζετε ότι η ανάρτηση τους θίγει δικαιώματα σας, ειδοποιήστε να τις κατεβάσουμε.

Ευχαριστούμε