Διαδικτυακή επανάσταση εναντίον της παρακμής και της βλακείας!

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

«Μη φοβάσθε. Ούτε και τώρα θα χαθούμε. Ο Θεός μας αγαπά. Ο άνθρωπος έχει μέσα του κρυμμένη δύναμη για ώρα ανάγκης. Θα είναι λίγα τα δύσκολα χρόνια. Μία μπόρα θα είναι».

«Μὴ φοβάσθε. Περάσαμε σὰν ἔθνος τόσες μπόρες καὶ δὲν χαθήκαμε, καὶ θὰ φοβηθοῦμε τὴν θύελλα πού πάει νὰ ξεσπάση; Οὔτε καὶ τώρα θὰ χαθοῦμε. Ὁ Θεὸς μᾶς ἀγαπᾶ. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει μέσα του κρυμμένη δύναμη γιὰ ὥρα ἀνάγκης. Θὰ εἶναι λίγα τὰ δύσκολα χρόνια. Μία μπόρα θὰ εἶναι».
γιος Παΐσιος γιορείτης

(ΚΑΙΡΟΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ)

Σύγχυση μεγάλη ὑπάρχει. Μύλος γίνεται· εναι ζαλισμένοι οἱ ἄνθρωποι.
κόσμος εναιπως ομέλισσες. Ἂν χτυπήσης τν κυψέλη, ομέλισσες βγαίνουνξω καὶ ἀρχίζουν «βούου…» καγυρίζουν γύρωπτν κυψέληναστατωμένες.
Υστερακατεύθυνσή τους θὰ ἐξαρτηθῆ ἀπτννεμο ποθφυσήξη. Ἂν φυσήξη βοριάς, θπνε μέσα. Ἔτσι κατν κόσμο τν φυσάει… «θνικς Βοριάς», «θνικς Νοτις», καεναικαημένος ζαλισμένος. Ὅμως, ἂν καγίνεται τέτοιο βράσιμο, νιώθω μέσα μου μία παρηγοριά, μία σιγουριά.
Μπορεῖ νξεράθηκε ἡ ἐλιά, ἀλλθπετάξη νέα βλαστάρια. Ὑπάρχει…
μία μερίδα Χριστιανῶν, στοςποίουςναπαύεταιΘεός. Ὑπάρχουνκόμη οἱ ἄνθρωποι τοΘεοῦ, οἱ ἄνθρωποι τς προσευχς, καὶ ὁ Καλς Θες μςνέχεται, καπάλι θοκονομήση τὰ πράγματα. Ατοοἱ ἄνθρωποι τς προσευχς μς δίνουνλπίδα.
Μὴ φοβάσθε. Περάσαμε σνθνος τόσες μπόρες καδν χαθήκαμε, καθφοβηθομε τν θύελλα πού πάει νξεσπάση; Οτε κατώρα θχαθομε. Ὁ Θες μςγαπᾶ. Ὁ ἄνθρωποςχει μέσα του κρυμμένη δύναμη γιὰ ὥρανάγκης. Θεναι λίγα τδύσκολα χρόνια. Μία μπόρα θεναι.
Δὲν σς τλέω ατγινφοβηθτε, ἀλλγινξέρετε ποβρισκόμαστε… Γιμας εναι μία μεγάλη εκαιρία, εναι πανηγύρι οδυσκολίες, τμαρτύριο. Νεστε μτν Χριστό, νζτε σύμφωνα μὲ τςντολές Του κανπροσεύχεσθε, γινὰ ἔχετε θεες δυνάμεις κανμπορέσετε νὰ ἀντιμετωπίσετε τς δυσκολίες. Νὰ ἀφήσετε τπάθη, γινὰ ἔρθηΘεία Χάρις. Ατποθβοηθήση πολεναι νμπμέσα μαςκαλὴ ἀνησυχία: ποβρισκόμαστε, τί θσυναντήσουμε, γινλάβουμε τμέτρα μας κανὰ ἑτοιμασθομε.
ζωή μας νεναι πιμετρημένη. Νζομε πιπνευματικά. Νεμαστε πιὸ ἀγαπημένοι. Νβοηθομε τος πονεμένους, τος φτωχος μὲ ἀγάπη, μπόνο, μκαλωσύνη. Νπροσευχώμαστε νβγον καλοὶ ἄνθρωποι.

Γέροντος Παϊσίου
γιορείτου Λόγοι Β΄ «Πνευματικ φύπνιση», κδοσις Σουρωτ Θεσσαλονίκη

Επιτρέπεται η αντιγραφή και ιεραποστολική αξιοποίηση των κειμένων πού θα βρείτε εδώ, είτε ημετέρων ή αντεγραμμένων από άλλους ιστοχώρους, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ορθόδοξα ή φιλορθόδοξα ιστολόγια με υποχρέωση την αναφορά πηγής και συγγραφέως του κειμένου και την μη περικοπή αυτού για οποιονδήποτε λόγο.Τα ανυπόγραφα άρθρα και όσα δεν αναφέρουν πηγή ανήκουν στο υποφαινόμενο ιστολόγιο.
Συνήθως οι εικόνες πού χρησιμοποιούμε, παρέχονται από την αναζήτηση google.Αν νομίζετε ότι η ανάρτηση τους θίγει δικαιώματα σας, ειδοποιήστε να τις κατεβάσουμε.

Ευχαριστούμε