Διαδικτυακή επανάσταση εναντίον της παρακμής και της βλακείας!

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

Ο ΣΕΒ. ΗΛΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΣΤΟ ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΣΜΟ

Γράφει ο   Παναγιώτης Τελεβάντος
Μια εξαιρετική - από κάθε άποψη - ανάλυση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ηλείας κ. Γερμανού γραμμένη ειδικά για τον “Πυλώνα Εκκλησιαστικών Ειδήσεων ΑΜΗΝ” σφραγίζει τον τάφο της “Νεοβαρλααμικής” “λειτουργικής αναγέννησης” οριστικά και αμετάκλητα.
Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλείας κ. Γερμανό - ένα παραδοσιακό ιεράρχη - επειδή βρίσκει τον χρόνο να απαντά με τόση θεολογική και επιστημονική επάρκεια στις προκλήσεις των “Νεοβαρλααμιτών”.
Η απάντηση του Σεβασμιότατου βασισμένη σε επιστημονικά στοιχεία καταρρίπτει τα επιχειρήματα των καλοπροαίρετων εισηγητών των μεταφράσεων των λειτουργικών κειμένων επειδή αποδεικνύει με επιστημονική μέθοδο το επιχείρημα ότι δήθεν η μεταγλώττιση επιβάλλεται επειδή ο κόσμος δεν κατανοεί τα λειτουργικά κείμενα. Η στατιστική ανάλυση που παραθέτει ο Σεβασμιότατος αποδεικνύει ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι ανακριβής.
Βέβαια εκτός από αγαθούς τη προαιρέσει κληρικούς και λαικούς - όπως είναι λ.χ. ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως - υπάρχουν και οι συνειδητοί “Νεοβαρλααμίτες” - όπως είναι ο π. Βασίλειος Θερμός και η ομάδα των Αγουριδικών Καθηγητών της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσαλλονίκης οι οποίοι ανερυθρίαστα ομολογούν πού αποσκοπούν με τις “λειτουργικές μεταγλωττίσεις.”
Στα επιχειρήματα αυτά απάντησε ήδη απολύτως τεκμηριωμένα ο π. Θεόδωρος Ζήσης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο. π. Σάραντης Σαράντης, ο κ. Φώτης Σχοινάς και πολλοί άλλοι.
Η σπουδαιότητα της απάντησης του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ηλείας στην εισήγηση της γνωστής οικουμενίστριας και πρόμαχου κάθε νεωτερισμού Καθηγήτριας κ. Δήμητρας Κούκουρα δίνει τη χαριστική βολή στο θέμα.
Από εδώ και εμπρός όποιος θέσει θέμα ανάγκης μεταγλώττισης των λατρευτικών κειμένων πρέπει να θεωρείται κακοπροαίρετος άνθρωπος ή άνθρωπος με συνειδητά κακόδοξο φρόνημα.
Ευχαριστούμε θερμά, Σεβασμιότατε Ηλείας, για την καταπελτώδη, νηφάλια, επιστημονική και απολύτως τεκμηριωμένη απάντηση.
Παραθέτουμε στη συνέχεια το εξαιρετικό κείμενο του Αγίου Ηλείας που μας έδωσε την αφορμή για τη σύνταξη του πιο πάνω σχολίου.
*****
ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΕΩΣ ή ΜΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΜΑΣ
Tου Μητροπολίτη Ηλείας Γερμανού, για το Amen.gr
=====================
Εδιάβασα με προσοχή στην ιστοσελίδα σας της 6-6-2012 την εισήγησι της κ. Δήμητρας Κούκουρα, Καθηγήτριας του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ, στο Γ Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσε ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ με θέμα «Η δυναμική της Ελληνικής γλώσσας και η παγιωμένη γλώσσα των βιβλικών και λειτουργικών κειμένων» και δια να συμβάλω στην αρτιώτερη εξέτασι του θέματος και δια να γίνη ευρύτερη συζήτησι, παρακαλώ να δημοσιεύσετε έρευνα που έγινε στην Μητρόπολί μας, ως και μία δεύτερη που επραγματοποίησε η ειδική Εταιρεία Δημοσκοπήσεων Καπα Research, σχετικές με το πόσο κατανοούνται τα κείμενα της ορθοδόξου Λατρείας μας σήμερα από τους Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς.
Α. Τι απέδειξεν Έρευνα σε Μαθητές –τριες Σχολείων της Ηλείας.
1. Δια να φανή πόσον γίνονται κατανοητά ή μη από τους εκκλησιαζομένους χριστιανούς τα κείμενα της Ορθοδόξου Λατρείας μας σήμερα, παρεκάλεσα Κληρικούς Θεολόγους Καθηγητάς Γυμνασίου και Λυκείου να πραγματοποιήσουν έρευνα στις τάξεις τους δια το πόσον οι μαθητές τους κατανοούν τα κείμενα της θείας Λειτουργίας.
Συγκεκριμένα έδωκαν στους Μαθητές/τριές τους τους εξής δύο ύμνους:
Πρώτον: “Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον”.
Δεύτερον: “Άγιος, άγιος,άγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης Σου. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ωσαννά εν τοις υψίστοις”.
Β. Αποτελέσματα της ειδικής Εταιρείας δημοσκοπήσεων Kαπα Research
1. Το ΒΗΜΑ Αθηνών της 23-4-2006 (Κυριακή του Πάσχα) δημοσίευσε στις σελίδες 3Α3, Α44 και 5A5, έρευνα της Εταιρείας δημοσκοπήσεων Καπα Research με τίτλο: «Πάσχα, η γιορτή των Ελλήνων». Παραθέτω κατωτέρω τις απαντήσεις στο ερώτημα: «Τι καταλαβαίνετε με την φράση «προσδοκώ ανάσταση νεκρών» από το Σύμβολο της Πίστεως», που αφορά άμεσα το θέμα μας:
2) Η Εφημερίδα ΠΡΩΤΗ Πύργου της 26-4-2008 (Μέγα Σάββατον), σελίδα 16, καταχωρεί έρευνα της ίδιας ως άνω Εταιρείας δημοσκοπήσεων με τον τίτλο: «Πιστοί στα ήθη και τις παραδόσεις του Πάσχα εμφανίζονται οι Έλληνες».
Ειδικώτερα η έρευνα αυτή απέδειξε, ότι: «Τα εκκλησιαστικά κείμενα και το τελετουργικό της Μ. Εβδομάδας είναι γνώριμα πολύ (16,4%) η αρκετά (39,8%) για την πλειονότητα των ερωτηθέντων, ενώ «λίγο» απαντούν 23,1% και «καθόλου» 20,6%».
Γ. Συμπέρασμα
Με δεδομένα τα παραπάνω στοιχεία, ότι δηλαδή οι Μαθητές-τριες Γυμνασίου κατανοούν τα κείμενα της Λατρείας σε ποσοστό πλέον του 80% (πλήρως ή λιγότερο), και ως εκ τούτου, κατά λογικό συμπέρασμα, αυτά θα γίνωνται πολύ περισσότερον κατανοητά από τους Μαθητές-τριες του Λυκείου, αφού ασκούνται επί πλέον άλλα τρία χρόνια στην εκμάθησι της Ελληνικής γλώσσης,
β. Με δεδομένον ότι στην Πατρίδα μας η υποχρεωτική εκπαίδευσις είναι εννεαετής, λογικόν είναι να δεχθούμε ότι και οι ενήλικες Έλληνες Πολίτες θα κατανοούν τουλάχιστον στο ίδιο ποσοστό με τους Μαθητές του Γυμνασίου τα κείμενα της Λατρείας μας,
γ. Με δεδομένον ότι σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων Πολιτών (12,5%) έχουν πανεπιστημιακή μόρφωσι και
δ. Όσοι Έλληνες εκκλησιάζονται τακτικά και επομένως συχνά ακούουν τους ύμνους, αλλά και όσοι δείχνουν ειδικώτερο ενδιαφέρον δια συμπροσευχή και συνδοξολογία του Τριαδικού Θεού, κατανοούν πληρέστερα τους ύμνους της θείας Λατρείας και τα τελούμενα εις αυτήν,
συμπεραίνεται ότι:
Δεν είναι αναγκαία σήμερα η μεταγλώττισις των κειμένων της Ορθοδόξου Λατρείας μας.
Yποσημειώσεις:
1. Ο ίδιος Καθηγητής το 2008 έκανε παρόμοια έρευνα σε μαθητές –τριες ( 12-15 ετών) της Α, Β καί Γ Τάξεως Γυμνασίου του Πύργου, δηλαδή σε πολύ μεγαλύτερο δείγμα από αυτό των δύο ύμνων, διά το πόσον κατανοούν το κείμενο της Αγίας Γραφής. Η έρευνα αυτή έγινε σε πρωτότυπο κείμενο της Κ. Διαθήκης 10 στίχων από τα Ευαγγέλια και από τις Επιστολές του Απ.Παύλου.
Το αποτέλεσμα υπήρξε ως κάτωθι ·
50% Κατανοητές.
19% Λίγο κατανοητές.
31% Ακατανόητες.
Το γενικό συμπέρασμα της έρευνας αυτής κατά τον Καθηγητήν π. Θεόδωρο Χαμάλη είναι:
“Οι Μαθητές της Α Β καί Γ Γυμνασίου κατανοούν λέξεις χρησιμοποιούμενες στην καθημερινή ζωή. Αντίθετα, λέξεις που σπανίως χρησιμοποιούνται δεν τις κατανοούν βαθύτερα (π.χ. την αντωνυμία τινές). Σύμφωνα μ’ αυτά τα δεδομένα τα παιδιά κατανοούν κατά 50% το κείμενο της Αγίας Γραφής”.
Ας σημειωθή ότι στα αυτά περίπου συμπεράσματα καταλήγει και ο Διάκονος Γεώργιος Σταθόπουλος εις την ιδικήν του έρευνα, η οποία παρατίθεται ανωτέρω. Γράφει:
“1. Από αυτήν την μικρή αλλά αντιπροσωπευτική εργασία μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κανείς, ότι η Λειτουργική Γλώσσα της Εκκλησίας μας γίνεται σχεδόν στο σύνολό της κατανοητή από τους Μαθητές της Δευτεροβαθμίου Εκπαίδευσης, αφού η γλώσσα μας έχει συνέχεια και οι περισσότερες από τις λέξεις του Λειτουργικού μας πλούτου είναι εν χρήση και στις ημέρες μας. Οπωσδήποτε δεν γίνονται απολύτως κατανοητές λέξεις του Λειτουργικού μας πλούτου από τα παιδιά, όπως άλλωστε συμβαίνει και στους μεγάλους, όταν αυτές είναι εντελώς άγνωστες η χρειάζεται να τις κατανοήσουν από τις συμφραζόμενές τους. Άλλες πάλι μπορούν να τις κατανοήσουν αν τους βοηθήσει κάποιος με άλλες παράγωγες η ομόρριζές τους λέξεις, που αυτά χρησιμοποιούν στο λεξιλόγιό τους.
Κλείνοντας, Σεβασμιώτατε, θα ήθελα να καταθέσω και την προσωπική μου εμπειρία από τα λίγα χρόνια που υπηρετώ ως Καθηγητής Θεολόγος στην Μέση Εκπαίδευση. Στην Β΄ Γυμνασίου οι Μαθητές-τριες διδάσκονται περικοπές σε Μετάφραση από την Κ. Διαθήκη. Εγώ όλα τα χρόνια που διακονώ στα Σχολεία, διδάσκω αυτές τις περικοπές από το πρωτότυπο κείμενο της Κ. Διαθήκης, από αντίτυπα της Κ. Διαθήκης που η Μητρόπολή μας δωρίζει σ’ όλους τους Μαθητές της Β΄ Τάξεως Γυμνασίου. Σας πληροφορώ ότι οι Μαθητές ενθουσιάζονται με το αρχαίο κείμενο της Κ. Διαθήκης, όταν με την βοήθεια την δική μου καταφέρνουν να το μεταφράσουν και να το κατανοήσουν μέσα στην Τάξη.
Το ερώτημά τους όμως όλα αυτά τα χρόνια είναι· Γιατί πάτερ όταν μας το διαβάζετε εσείς στην τάξη και το έχουμε μπροστά μας το καταλαβαίνουμε εύκολα, ενώ στις Εκκλησίες μας όχι; Ίσως εδώ πρέπει να σταθούμε και να προσέξουμε όλοι μέσα στην Εκκλησία, Κληρικοί και Ιεροψάλτες”.
Επιτρέπεται η αντιγραφή και ιεραποστολική αξιοποίηση των κειμένων πού θα βρείτε εδώ, είτε ημετέρων ή αντεγραμμένων από άλλους ιστοχώρους, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ορθόδοξα ή φιλορθόδοξα ιστολόγια με υποχρέωση την αναφορά πηγής και συγγραφέως του κειμένου και την μη περικοπή αυτού για οποιονδήποτε λόγο.Τα ανυπόγραφα άρθρα και όσα δεν αναφέρουν πηγή ανήκουν στο υποφαινόμενο ιστολόγιο.
Συνήθως οι εικόνες πού χρησιμοποιούμε, παρέχονται από την αναζήτηση google.Αν νομίζετε ότι η ανάρτηση τους θίγει δικαιώματα σας, ειδοποιήστε να τις κατεβάσουμε.

Ευχαριστούμε