Διαδικτυακή επανάσταση εναντίον της παρακμής και της βλακείας!

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Ένα μεγάλο μπράβο στο Δήμο Θήρας ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΡΝΗΣΗ ΤΟΥ στον αφανισμό μας !!!Tο Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας έλαβε την υπ΄ αριθμό 23/2012 ΙστορικήΟμόφωνη Απόφασή του ,που απορρίπτει τις προτάσεις της Δ/σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων σχετικά με τις μεταβολές Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας Δήμου Θήρας .

Και στο έγγραφο κοινοποίησης στους αρμοδίους φορείς το έγγραφο λέει τα εξής:Οι βασικοί λόγοι απόρριψης είναι οι κάτωθι:

Α. Για την πρόταση συγχώνευσης του 2θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ακρωτηρίου με το 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Εμπορείου:
i) Η αιτιολόγηση που επικαλείται σταθερά μειωμένο αριθμό μαθητικού δυναμικού την τελευταία 5ετία (19-22 μαθητές) είναι άκρως λανθασμένη καθώς όπως προκύπτει από τους συνημμένους πίνακες εγγραφέντων μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Ακρωτηρίου από το 2007 έως το 2012 ο αριθμός των μαθητών κυμαίνεται από 22-32 μαθητές. Η πρόβλεψη επιπλέον για το σχολικό έτος 2012-2013 είναι 25 μαθητές, ενώ για το 2013-2014 είναι 29 μαθητές.
ii) Ο αριθμός των μαθητών τα τελευταία τρία (3) έτη μειώθηκε από 32 σε 25 όχι λόγω μη ύπαρξης μαθητών στην περιοχή, αλλά από τη συνεχή υποβάθμιση του σχολείου λόγω μη τοποθέτησης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (Φυσικής Αγωγής, Ξένων Γλωσσών και Αισθητικής Αγωγής), που οδήγησε τους γονείς να αλλάξουν σχολική μονάδα τα παιδιά τους.
iii) Το Ακρωτήρι εκτός από το βασικό οικιστικό πυρήνα έχει επιπλέον και δύο απομακρυσμένους οικισμούς, το Φανάρι και τον Άγιο Νικόλαο τα οποία απέχουν από το σχολείο πέντε (5) και δύο (2) χιλιόμετρα αντιστοίχως. Ήδη η μετακίνηση των παιδιών είναι αρκετά δύσκολη προς το Δημοτικό Σχολείο του Ακρωτηρίου, πόσο δε μάλλον η μετακίνηση προς το Εμπορείο, το οποίο απέχει ακόμα πιο μακριά.

iv) Το κόστος λειτουργίας του σχολείου είναι πολύ μικρό σε σχέση με την καθημερινή μετακίνηση των μαθητών, η οποία είναι πολύ δαπανηρή.
v) Το Ακρωτήρι είναι η περιοχή όπου αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως το σημαντικότερο πολιτισμό που γνώρισε ποτέ η Ευρωπαϊκή ήπειρος και όχι μόνο. Είναι αδιανόητο λοιπόν με αυτόν τον πολιτισμό και με τέτοια ιστορία το Ακρωτήρι να μείνει χωρίς το ναό μάθησης, το σχολείο του, το οποίο με έτος ίδρυσης το 1840 αποτελεί το μεγαλύτερο δείγμα πολιτισμού που έχει μία οργανωμένη κοινωνία που σέβεται την ιστορική της διαδρομή.

vi) Το Επαρχιακό Συμβούλιο Θήρας το 2008 αποφάσισε την προαγωγή του 2θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ακρωτηρίου σε 3θέσιο, λόγω της αύξησης του μαθητικού δυναμικού και της γεωγραφικής θέσης (Απόφαση 100/2008).
vii) Τα ολιγοθέσια σχολεία, όπως είναι το Δημοτικό Σχολείο Ακρωτηρίου, μπορούν να αναβαθμίζονται και να λειτουργούν ως πρότυπα σχολεία, στελεχωμένα με ανάλογο εκπαιδευτικό προσωπικό, εξοπλισμένα με σύγχρονο υποστηρικτικό και παιδαγωγικό υλικό, με εμπλουτισμένες βιβλιοθήκες. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα λειτουργούν ως πυρήνες πολιτισμού και συσπείρωσης της τοπικής κοινότητας, θα μπορούν να εφαρμόζουν ποικίλα εναλλακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχοντας εν τέλει στους μαθητές τους υψηλής ποιότητας εκπαίδευση.

Β. Για την υποβίβαση του 2θέσιου Δημοτικού Σχολείου Θηρασίας σε 1θέσιο:
i) Η Θηρασία, αν και ανήκει διοικητικά στον Δήμο Θήρας, αποτελεί ξεχωριστό νησί της άγονης γραμμής. Τα παιδιά του νησιού δεν έχουν πρόσβαση σε πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ως εκ τούτου οφείλεται η εκπαίδευσή τους να είναι πλήρης και ποιοτική.
ii) Η εν λόγω πρόταση καταστρατηγεί τον όρο νησιωτικότητα, που έχει θεσπίσει όχι μόνο η ελληνική πολιτεία (άρθρο 101 του Συντάγματος «Νησιωτικότητα») αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των άρθρων 220, 167 παρ. 3 και 246 του Ευρωπαϊκού Συντάγματος.
iii) Ο αριθμός των παιδιών που φοιτούν στο Δημοτικό της Θηρασίας είναι 9 παιδιά ενώ προβλέπεται να γίνουν 10 το σχολικό έτος 2012-2013.

Γ. Για τη συγχώνευση του 2ου 1θέσιου Νηπιαγωγείου Φηρών με το 3ο 1θέσιο Νηπιαγωγείο Φηρών:
i) Δεν υπάρχει καθόλου χώρος στέγασης των μαθητών του 2ου Νηπιαγωγείου εντός του 3ου Νηπιαγωγείου.
ii) Το 1ο και το 3ο Νηπιαγωγείων Φηρών καθώς και το μεγαλύτερο Δημοτικό Σχολείο της Σαντορίνης, αυτό των Φηρών, στεγάζονται στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο, σε όμορα κτίσματα, με αποτέλεσμα τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών να επικρατεί μεγάλος συνωστισμός οχημάτων και κυκλοφοριακό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ασφάλεια των παιδιών.

Λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον και:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1566/95, σύμφωνα με τις οποίες η δημοτική-κοινοτική Επιτροπή εισηγείται στον δήμαρχο/δημοτικό συμβούλιο για θέματα συγχώνευσης, ίδρυσης, κατάργησης σχολείων. Λαμβάνεται στη συνέχεια η απόφαση – εισήγηση από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το οποίο παράγει την αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση,
2. Το Ν. 1966/91 (άρθρο 11, παρ. 5), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3966/11 (άρθρο 59, παρ. 15), όπου επικυρώνεται η νομοθεσία (σε ό,τι αφορά συγχωνεύσεις, ιδρύσεις, καταργήσεις σχολικών μονάδων), όπως αυτή περιγράφεται στο Ν. 1566/85, καθώς και το Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με τα οποία τα δημοτικά συμβούλια είναι οι κύριοι εισηγητές για συγχωνεύσεις σχολείων, ενώ ήσσονος σημασίας νομοθετική ισχύ έχουν οι γνωμοδοτήσεις των διευθύνσεων και των γραφείων εκπαίδευσης. Σε περίπτωση διαφωνίας οι δημοτικές αποφάσεις υπερέχουν πάσης άλλης εισήγησης, Συνεπώς συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων για τις οποίες τα δημοτικά συμβούλια έχουν αρνητική θέση ακόμα κι αν υπάρχει θετική εισήγηση από τις οικίες διευθύνσεις ή γραφεία εκπαίδευσης, νομοθετικά δεν καλύπτονται,

παρακαλούμε για την απόσυρση των προτάσεων σας για τις μεταβολές Σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δήμου Θήρας και την αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Ακρωτηρίου από 2θέσιο σε 3θέσιο.


Ο Δήμαρχος Θήρας


Αναστάσιος Νικόλαος Ζώρζος
Επιτρέπεται η αντιγραφή και ιεραποστολική αξιοποίηση των κειμένων πού θα βρείτε εδώ, είτε ημετέρων ή αντεγραμμένων από άλλους ιστοχώρους, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ορθόδοξα ή φιλορθόδοξα ιστολόγια με υποχρέωση την αναφορά πηγής και συγγραφέως του κειμένου και την μη περικοπή αυτού για οποιονδήποτε λόγο.Τα ανυπόγραφα άρθρα και όσα δεν αναφέρουν πηγή ανήκουν στο υποφαινόμενο ιστολόγιο.
Συνήθως οι εικόνες πού χρησιμοποιούμε, παρέχονται από την αναζήτηση google.Αν νομίζετε ότι η ανάρτηση τους θίγει δικαιώματα σας, ειδοποιήστε να τις κατεβάσουμε.

Ευχαριστούμε