Διαδικτυακή επανάσταση εναντίον της παρακμής και της βλακείας!

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙ ΣΥΝΔΑΙΤΗΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΙΕΖΑΒΕΛ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΔΑΝΙΗΛ ΑΕΡΑΚΗ
Γράφει ο Παναγιώτης Τελεβάντος


Οτι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Αεράκης εκφράζει κακόδοξες θέσεις για πλείστα όσα θέματα της πίστεως (Νεοβαρλααμικά, Οικουμενιστικά, Νεωτεριστικά, Νεορθόδοξα, Μακρακιστικά, αγιομαχικά) είναι τοις πάσιν γνωστόν.

ΟΙ ΥΨΗΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ Π. ΔΑΝΙΗΛ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥΣ

Οτι ο Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Αεράκης όμως βρίσκεται υπό την υψηλή προστασία ανθρώπων που επ’ ουδενί λόγω θα έπρεπε να τον υποστηρίζουν και να τον καλύπτουν και να του παρέχουν θεολογική και πνευματική ασυλία για να ασχημονεί ασυδότως τυγχάνει εξίσου γνωστό.
Αναμένουμε από τους υψηλούς προστάτες του π. Δανιήλ Αεράκη (από τη Ζωοδόχο Πηγή μέχρι την Πάτρα, από την Πελοπόννησο μέχρι το Τορόντο και από τη Φλώρινα μέχρι την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη) να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να καταδικάσουν τον ανεκδιήγητο αυτό κληρικό.


ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ

Αν δεν τον πράξουν, όποιοι και αν είναι, όπου και αν βρίσκονται, όσο υψηλά και άν ίστανται, θα μας εξαναγκάσουν - παρά την σφοδρή επιθυμία μας να αποφύγουμε την ονομαστική αναφορά σε αυτούς - να επανέλθουμε και να τους ελέγξουμε δημόσια και ονομαστικά με χριστιανική φυσικά πάντοτε ανεξικακία.
Τούτο λέμε μόνον τώρα. Η προσωποληψία σε βάρος της αλήθειας της Εκκλησίας είναι εντελώς απαράδεκτη.
Θα δώσουμε ένα εύλογο διάστημα ολίγων ημερών σε όλους τους προστάτες του π. Δανιήλ και εις ην περίπτωσιν οι παρέχοντες θεολογικό άσυλο στον ανεκδιήγητο αυτό κληρικό δεν πράξουν το καθήκον τους, ας μη έχουν καμία αμφιβολία ότι εμείς προτιθέμεθα να πράξουμε το δικό μας.


ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Να συγχαρούμε τέλος θερμά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο οποίος με πολλή αγάπη και διάκριση αναίρεσε τις έωλες θέσεις του σε πολλά κακοδοξούντος Αρχιμανδρίτη.

Προσευχόμαστε την επιείκεια της επισκοπικής πατρικής καρδίας του Σεβ. Πειραιώς ο π. Δανιήλ Αεράκης να μην την εκλάβει ως ανοχή προς τις κακοδοξίες του αν και επειδή μελετήσαμε επισταμένως τη νοοτροπία του από καιρό φοβούμεθα φόβον μέγα ότι αυτό ακριβώς δυστυχώς θα συμβεί!


ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ

Ο π. Δανιήλ, ο οποίος διανύει την όγδοη δεκαετία της ζωής του, αλλά και όσοι του παρέχουν θεολογικό άσυλο για να ασχημονεί, πρέπει να αντιληφθούν ότι το προβεβηκώς της ηλικίας του π. Δανιήλ δεν του παρέχει απολύτως κανένα δικαίωμα να συνηγορεί άλλοτε συγκεκαλυμμένα και άλλοτε απροκάλυπτα υπέρ κακόδοξων ρευμάτων.

Το αντίθετο έπρεπε να συμβαίνει. Του θανάτου την έλευση αισθανόμενος θα έπρεπε να είναι ευαίσθητος όχι να διασφαλίζει με τσιμέντο και σίδερο τον απύθμενο εγωισμό και την παφλάζουσα ματαιοδοξία του, αλλά να ετοιμάζεται για την έξοδο εκ του ματαίου αυτού κόσμου, με την καλλιέργεια της ευαισθησίας για τα θέματα της πίστεως.ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΝΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΚΟΔΟΞΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΔΑΝΙΗΛ ΑΕΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ "ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ" ΘΕΟΛΟΓΙΑ


Του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πειραιώς κ. ΣεραφείμὉ πολιός Ἀρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Ἀεράκης μέ ἄρθρο του στό περιοδικό πού ἐκδίδει (Μάρτιος 2012) καί ὁ ἐμβριθέστατος Καθηγητής κ. Ἀριστείδης Πανώτης μέ τό κείμενό του «Τό πρότυπο τοῦ Ἐπισκόπου κατά τόν μακαριστό φίλο μου Ἐπιφάνιο (Ἑτεοκλῆ) Θεοδωρόπουλο» συνηγοροῦν μετ’ ἐπιτάσεως στήν προσπάθεια φερομένων ἐκσυγχρονιστῶν τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καί χρησιμοποιοῦντες πλάγιον λόγον ἀποπειρῶνται νά ἀπομειώσουν τά αὐτονόητα.


ΤΑ ΟΛΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΔΑΝΙΗΛ ΑΕΡΑΚΗ

____________________


Εἰδικώτερα ὁ πρῶτος μέ ἀφορμή ἀσφαλῶς τήν Ἡμερίδα τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Πειραιῶς: «Πατερική Θεολογία καί μεταπατερική αἵρεση» μέ τό γνωστό του «χαριτωμένο» ὕφος ἀποσιωπώντας ἐπιδεικτικά τά σαφέστατα ἐπιχειρήματα ἐγκρίτων καί εἰδικῶν ἀκαδημαϊκῶν θεολόγων κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐπιχειρεῖ ἐνασχολούμενος μόνον μέ τήν λέξη «αἵρεση» νά ἀσκήση κριτική στήν οὐσία.


ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΝΟΕΙ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΑΕΡΑΚΗΣ;

__________


Ἀσφαλῶς δέν ἀγνοεῖ ὁ δόκιμος διδάσκαλος τοῦ θείου λόγου, ὅτι ἡ δημοσίᾳ ἀμφισβήτιση τῶν θεοφόρων ἁγίων Πατέρων τῶν ἀπλανῶς θεολογούντων κατά μετοχήν των στήν ἄκτιστη ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ καί ἡ προβολή θέσεων ὅτι δῆθεν ὁ μετ’ ἐπιφοίτησι τοῦ Παναγίου Πνεύματος διϊστορικός λόγος των χρειάζεται μετασχηματισμό, διόρθωσι ἤ ὑπέρβασι διά τῆς συναφειακῆς θεωρήσεως, τή στιγμή πού ἡ συνείδησι τῆς Ἐκκλησίας διά τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἀλλά καί αἱ Θεοσημεῖαι τοῦ οὐρανοῦ διά τῆς μυροβλυσίας τῶν ἁγίων λειψάνων των, τούς ἔχει ἀνακηρύξει στύλους καί ἑδραιώματα τῆς ἀνά τούς αἰώνας ἀληθείας, δέν ἀποτελεῖ τήν δεινοτέρα αἵρεσι καί μάλιστα κατεγνωσμένη ὑπό τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων;


Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕ ΚΑΤΕΓΝΩΣΜΕΝΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ

______________


Εἰς τήν Θεολογική ἡμερίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς δέν κατεγνώσθησαν νέοι αἱρετικοί ἀλλά ἐνημερώθη ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ὑπό εἰδημόνων νά κωφεύση καί νά μήν ἀποδεχθῆ τήν ἀμφισβήτησι τῶν Ἁγίων Θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας πού ἀναποδράστως ὁδηγεῖ στήν ἀποδόμησι καί σχετικοποίησι τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας (Α΄ Τιμ. 1:10) καί ἀκολούθως στήν ἄρνησι τῆς ἁγιότητος τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἀλαθήτου τῶν Οἰκουμενικῶν Αὐτῆς Συνόδων καί τοῦ Παναγίου Πνεύματος τοῦ θεώσαντος διά τῶν ἀκτίστων Αὐτοῦ ἐνεργειῶν τούς θεοφόρους Πατέρας.


Τό μήνυμα τῆς Ἡμερίδος δέν ἦτο ἡ ἔκθεσις προσώπων ὡς αἱρετικῶν, ἀλλά ἡ πρόσκλησις πάντων νά θεολογοῦν καί νά πολιτεύωνται «ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι».


Ἄλλωστε ἡ συνείδησις καί ἡ πρᾶξις τῆς Ἐκκλησίας δέν θεωρεῖ αἱρετικούς τούς ἀστοχούντας στήν διατύπωσι θεολογικῶν θέσεων ἀλλά τούς δαιμονικῶς ἐμμένοντας σέ αὐτές.


πηγή:panayiotistelevantos
Επιτρέπεται η αντιγραφή και ιεραποστολική αξιοποίηση των κειμένων πού θα βρείτε εδώ, είτε ημετέρων ή αντεγραμμένων από άλλους ιστοχώρους, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ορθόδοξα ή φιλορθόδοξα ιστολόγια με υποχρέωση την αναφορά πηγής και συγγραφέως του κειμένου και την μη περικοπή αυτού για οποιονδήποτε λόγο.Τα ανυπόγραφα άρθρα και όσα δεν αναφέρουν πηγή ανήκουν στο υποφαινόμενο ιστολόγιο.
Συνήθως οι εικόνες πού χρησιμοποιούμε, παρέχονται από την αναζήτηση google.Αν νομίζετε ότι η ανάρτηση τους θίγει δικαιώματα σας, ειδοποιήστε να τις κατεβάσουμε.

Ευχαριστούμε