Διαδικτυακή επανάσταση εναντίον της παρακμής και της βλακείας!

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ

Νέα πρωτοποριακή μέθοδος ενόργανης εκτίμησης της σεισμικής διακινδύνευσης των κατασκευών σε ένα 2ωρο!!, ήρθε και στην Χώρα μας από την TUV Rheinland Hellas.
Με μια τεχνολογικά προηγμένη μεθοδολογία, σε ελάχιστο χρόνο πουδεν υπερβαίνει τις 2 συνολικά ώρες, και με κόστος το οποίο κυμαίνεται από 2-3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, καθίσταται πλέον εφικτή και στην Χώρα μας η εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης των κατασκευών, προσφέροντας ασφάλεια για την ζωή αλλά και την επένδυση στα σπίτια μας.
Σε μια σεισμογενή χώρα όπως η Ελλάδα, πόσο ασφαλείς νιώθουμε στα σπίτια μας, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα κτίρια όπου εργαζόμαστε; Πόσο μας ανησυχεί ένας επικείμενος σεισμός; Πόσο «σίγουρα» είναι τα κτίρια στα οποία περνάμε τις περισσότερες ώρες την ημέρα?
Κάθε κατασκευή έχει μια «ταυτότητα». Στοιχεία αυτής της ταυτότητας αποτελούν: η ποιότητα των υλικών κατασκευής, οι μηχανικές ιδιότητές του, η καταπόνηση που μπορεί να έχει δεχτεί από προηγούμενους σεισμούς ή από φυσικά αίτια. Το ίδιο ισχύει και για το έδαφος πάνω στο οποίο υπάρχει η κατασκευή, εδώ όμως την «ταυτότητα» απαρτίζουν τα στοιχεία του εδάφους, η δομή, τα πετρώματα κλπ. Ο συντονισμός των στοιχείων είναι η αιτία της ζημιάς ή της πλήρους καταστροφής ενός κτιρίου.
Η πρωτοποριακή μέθοδος EQ-Fast έχει τη δυνατότητα να «αναγνωρίσει» τις δύο «ταυτότητες» (ιδιοσυχνότητες οικήματος και εδάφους), και με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, το οποίο λαμβάνει υπόψη δεδομένα από την εκάστοτε γεωγραφική περιοχή, μπορεί να κάνει τις συγκρίσεις και αναλύσεις μεταξύ των στοιχείων, και να διαπιστώσει την πιθανότητα συντονισμού τους σε περίπτωση σεισμού, προσδιορίζοντας ακόμα και τον βαθμό ζημιάς σε ποσοστό της συνολικής αξίας του ακινήτου.
Η εφαρμογή της μεθόδου είναι πολύ απλή αφού αποτελείται από ένα φορητό υπολογιστή και μια εξειδικευμένη συσκευή μέτρησης των ιδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή αυτή τοποθετείται στο πάτωμα του τελευταίου ορόφου του κτιρίου κατά προτίμηση, είναι μη καταστροφική και μετράει την ιδιοσυχνότητα του κτιρίου. Μετά η ίδια συσκευή τοποθετείται στο φυσικό έδαφος, στο οποίο εδράζεται το κτίριο ή σε μια λογική ακτίνα γύρω από αυτό (εάν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε φυσικό έδαφος) και μετράται η αντίστοιχη ιδιοσυχνότητά του.
Ένας έμπειρος πολιτικός μηχανικός κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις στο κτίριο και διαπιστώνει τις εμφανείς ζημιές και όλα αυτά τα επεξεργάζεται το EQ-Fast μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία και τα αναλύει με τα αυστηρότερα κριτήρια του ισχύοντα κανονισμού που είναι ο Ευρωκώδικας 8 και εξάγεται ένα αναλυτικό Report που επέχει θέση πιστοποιητικού.
Το πιστοποιητικό αυτό κατηγοριοποιεί το κτίριο σε κλάσεις A,B,C,D, ανάλογα με το πόσο καλή ενδέχεται να είναι η συμπεριφορά της κατασκευής σε ένα επερχόμενο σεισμό με ένα συγκεκριμένο εύρος εντάσεων. Τα ρεαλιστικά ποσοστά τα οποία εξάγονται, και είναι εκείνα που συντελούν στο πόρισμα της καταλληλότητας ή όχι της κατασκευής, είναι: ο δείκτης βλάβης DR, ο αναμενόμενος μέσος δείκτης βλάβης MDR, το δείκτη που εκφράζει την πιθανότητα κατά 90% να προκληθεί ανεπιθύμητη βλάβη, ο αριθμοδείκτης αξιοπιστίας του κτιρίου κ.α.
Η διάρκεια της εκτίμησης σεισμικής διακινδύνευσης είναι 2 ώρες, και μέσα σε μια εργάσιμη μπορεί να δοθεί ακόμα και η έκθεση στον κάθε ενδιαφερόμενο.

Η πρόταση έρχεται από την TUV Rheinland η οποία για ακόμα μια φορά πρωτοπορεί και προτείνει τη μέθοδο EQ-Fast.
Η TUV Rheinland είναι ο μεγαλύτερος Φορέας πιστοποίησης προϊόντων Διεθνώς, απασχολώντας 18.000 επιστήμονες με περισσότερα από 300 γραφεία υποστήριξης σε 70 χώρες.

πηγή:tuv
Επιτρέπεται η αντιγραφή και ιεραποστολική αξιοποίηση των κειμένων πού θα βρείτε εδώ, είτε ημετέρων ή αντεγραμμένων από άλλους ιστοχώρους, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ορθόδοξα ή φιλορθόδοξα ιστολόγια με υποχρέωση την αναφορά πηγής και συγγραφέως του κειμένου και την μη περικοπή αυτού για οποιονδήποτε λόγο.Τα ανυπόγραφα άρθρα και όσα δεν αναφέρουν πηγή ανήκουν στο υποφαινόμενο ιστολόγιο.
Συνήθως οι εικόνες πού χρησιμοποιούμε, παρέχονται από την αναζήτηση google.Αν νομίζετε ότι η ανάρτηση τους θίγει δικαιώματα σας, ειδοποιήστε να τις κατεβάσουμε.

Ευχαριστούμε