Διαδικτυακή επανάσταση εναντίον της παρακμής και της βλακείας!

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Άρχισε να ηχεί η 6η Σάλπιγγα της αποκάλυψης...;

"Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε και ήκουσα μιαν φωνήν εκ των τεσσάρων κεράτων του θυσιαστηρίου του χρυσού του ενώπιον του θεού, λέγουσαν προς τον έκτον άγγελον όστις είχε την σάλπιγγα λύσον τους τεσσάρας αγγέλους τους δεδεμένους εις τον μέγαν ποταμόν Ευφράτην…"

H κλιμακούμενη ένταση στη Μεσοποταμία(απειλές του Ιράν και η έκρυθμη κατάσταση στη Συρία που προφανώς ετοιμάζεται Νατοϊκή επέμβαση) μας θυμίζει έντονα αυτό το χωρίο της Αποκάλυψης...

Οι συνθήκες δυστυχώς δεν υποβοηθούν καθώς κάθε οικονομικής κρίσης έπεται ένας Παγκόσμιος Πόλεμος...

Το θέμα είναι ότι το Ιράν το υπερασπίζονται με πάθος Ρωσία και Κίνα... Όπως και τη Συρία θα τη στηρίξει σίγουρα η Ρωσία-η οποία μη ξεχνάμε έχει ένα αεροπλανοφόρο στη Μεσόγειο.

"Και ελύθησαν οι τέσσαρες άγγελοι οι ητοιμασμένοι εις την ώραν και ημέραν και μήνα και ενιαυτόν δια να θανατώσωσι το τρίτον των ανθρώπων και ο αριθμός των στρατευμάτων του ιππικού ήτο δύο μυριάδες μυριάδων και ήκουσα τον αριθμόν αυτών και ούτως είδον τους ίππους εν τη οράσει και τους καθήμενους επ’ αυτών ότι είχον θώρακας πύρινους και υακινθίνους και θειώδεις και αι κεφαλαί των ίππων ήσαν ως κεφαλαί λεόντων και εκ των στομάτων αυτών εξήρχετο πυρ και καπνός και θείον..."

Οι Αμερικάνοι στέλνουν στη περιοχή τρία αεροπλανοφόρα...
Όπως είχε δηλώσει αξιωματούχος του Πενταγώνου, τα τρία αεροπλανοφόρα σημαίνουν πόλεμο...
Ο οποίος όπως δυστυχώς δείχνουν τα πράγματα αν ξεκινήσει θα γενικευτεί...

"Υπό των τριών τούτων εθανατώθησαν το τρίτον των ανθρώπων εκ του πυρός και εκ του καπνού και εκ του θείου του εξερχομένου εκ των στομάτων αυτών, διότι αι εξουσία αυτών είναι εν τω στόματι αυτών, επειδή αι ουραί αυτών είναι όμοιαι με όφεις έχουσαι κεφαλάς και με αυτάς βλάπτουσι..."

Η Αποκάλυψη συνεχίζοντας ομιλεί για τον πλέον πολύνεκρο πόλεμο στην Ιστορία της Ανθρωπότητας...
Υπάρχουν πολλές προφητείες που ερμηνεύουν αυτό το χωρίο και το επεξηγούν...

Εμείς είμαστε οι πλέον αναρμόδιοι να το κάνουμε...
Το παραθέτουμε απλά ως έχει, με κάποιες σκέψεις μας...


πηγή:kostasxan
Επιτρέπεται η αντιγραφή και ιεραποστολική αξιοποίηση των κειμένων πού θα βρείτε εδώ, είτε ημετέρων ή αντεγραμμένων από άλλους ιστοχώρους, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ορθόδοξα ή φιλορθόδοξα ιστολόγια με υποχρέωση την αναφορά πηγής και συγγραφέως του κειμένου και την μη περικοπή αυτού για οποιονδήποτε λόγο.Τα ανυπόγραφα άρθρα και όσα δεν αναφέρουν πηγή ανήκουν στο υποφαινόμενο ιστολόγιο.
Συνήθως οι εικόνες πού χρησιμοποιούμε, παρέχονται από την αναζήτηση google.Αν νομίζετε ότι η ανάρτηση τους θίγει δικαιώματα σας, ειδοποιήστε να τις κατεβάσουμε.

Ευχαριστούμε