Διαδικτυακή επανάσταση εναντίον της παρακμής και της βλακείας!

Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Ανακοίνωση Δήμου για το τέλος στους λ/σμους της ΔΕΗ

varvarigos g.jpgΣύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες, το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών, για το έτος 2011, θα καταβληθεί σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν αποσταλεί από τους Δήμους έως τη 17η Σεπτεμβρίου

Όσοι διαπίστωσαν αυξημένη τιμή ζώνης, στην πλειοψηφία τους, προσήλθαν στις υπηρεσίες μας για τακτοποίηση των λαθών, κάτι που διαπιστώνεται από τους πρόσφατους λογαριασμούς.Παρά τις επίμονες προσπάθειες του Δήμου μας, να διορθωθούν οι τιμές του Ειδικού Τέλους Ακινήτων, αποστέλλονται συνεχώς στους δημότες μας τιμολόγια της ΔΕΗ με διορθωμένη τιμή ζώνης, αλλά λανθασμένο υπολογισμό τέλους.

Σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική πράξη (ΦΕΚ262, τ.Α΄., 16-12-2011), αν το τέλος που προκύπτει είναι μικρότερο από αυτό που λογίσθηκε, η διαφορά αφαιρείται από το τέλος του 2012 και σε περιπτώσεις αρνητικής διαφοράς, το ποσό επιστρέφεται από τη ΔΕΗ.

Το αντίστροφο θα ισχύσει για τις περιπτώσεις που πληρώθηκε για το 2011 μικρότερο τέλος. Η διαφορά θα απαιτηθεί από τη ΔΕΗ μαζί με το τέλος του έτους 2012.Σε περιπτώσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, λάθη σε τιμές ζώνης, στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Θήρας, θα χορηγούν βεβαιώσεις και θα προβαίνουν σε διορθώσεις των αρχείων του Δήμου. Στις περιπτώσεις που οι τιμές ζώνης, τα τετραγωνικά του ακινήτου και οι λοιποί συντελεστές έχουν τις ορθές τιμές στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, δεν χρειάζεται καμία άλλη ενέργεια.

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ


Επιτρέπεται η αντιγραφή και ιεραποστολική αξιοποίηση των κειμένων πού θα βρείτε εδώ, είτε ημετέρων ή αντεγραμμένων από άλλους ιστοχώρους, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ορθόδοξα ή φιλορθόδοξα ιστολόγια με υποχρέωση την αναφορά πηγής και συγγραφέως του κειμένου και την μη περικοπή αυτού για οποιονδήποτε λόγο.Τα ανυπόγραφα άρθρα και όσα δεν αναφέρουν πηγή ανήκουν στο υποφαινόμενο ιστολόγιο.
Συνήθως οι εικόνες πού χρησιμοποιούμε, παρέχονται από την αναζήτηση google.Αν νομίζετε ότι η ανάρτηση τους θίγει δικαιώματα σας, ειδοποιήστε να τις κατεβάσουμε.

Ευχαριστούμε