Διαδικτυακή επανάσταση εναντίον της παρακμής και της βλακείας!

Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

ΕΠΙΚΡΑΝΘΗ!!! Ο ΑΔΗΣ ΕΠΙΚΡΑΝΘΗ!!! (ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ)


«Ε τις εσεβς κα φιλόθεος πολαυέτω τς καλς ταύτης κα λαμπρς πανηγύρεως, Ε τις δολος εγνώμων, εσελθέτω χαίρων ες τν χαρν το Κυρίου ατο. Ε τις καμε νηστεύων, πολαυέτω νν τ δηνάριον. Ε τις π τς πρώτης ρας εργάσατο, δεχέσθω σήμερον τ δίκαιον φλημα. Ε τις μετ τν τρίτην λθεν, εχαρίστως ορτασάτω. Ε τις μετ τν κτην φθασε, μηδν μφιβαλλέτω· κα γρ οδν ζημιοται. Ε τις στέρησεν ες τν ννάτην, προσελθέτω, μηδν νδοιάζων. Ε τις ες μόνην φθασε τν νδεκάτην, μ φοβηθ τν βραδύτητα· φιλότιμος γρ ν Δεσπότης, δέχεται τν σχατον, καθάπερ κα τν πρτον.
ναπαύει τν τς νδεκάτης, ς τν ργασάμενον π τς πρώτης. Κα τν στερον λεε, κα τν πρτον θεραπεύει, κκείν δίδωσι, κα τούτ χαρίζεται. Κα τ ργα δέχεται, κα τν γνώμην σπάζεται. Κα τν πρξιν τιμ, κα τν πρόθεσιν παινε· οκον εσέλθετε πάντες ες τν χαρν το Κυρίου μν, κα πρτοι κα δεύτεροι τν μισθν πολαύετε. Πλούσιοι κα πένητες μετ' λλήλων χορεύσατε. γκρατες κα άθυμοι τν μέραν τιμήσατε. Νηστεύσαντες κα μ νηστεύσαντες, εφράνθητε σήμερον.
τράπεζα γέμει τρυφήσατε πάντες, μόσχος πολς μηδες ξέλθ πεινν. Πάντες πολαύετε το συμποσίου τς πίστεως. Πάντες πολαύσατε το πλούτου τς χρηστότητος. Μηδείς θρηνείτω πενίαν· φάνη γρ κοιν βασιλεία. Μηδες δυρέσθω πταίσματα· συγγνώμη γρ κ το τάφου νέτειλε. Μηδες φοβείσθω θάνατον· λευθέρωσε γρ μς το Σωτρος θάνατος.
σβεσεν ατόν, π' ατο κατεχόμενος. σκύλευσε τν Άδην, κατελθν ες τν Άδην. πίκρανεν ατόν, γευσάμενον τς σαρκς ατο, κα τοτο προλαβν σαΐας, βόησεν· Άδης, φησίν, πικράνθη συναντήσας σοι κάτω.
πικράνθη, κα γρ κατηργήθη. πικράνθη, κα γρ νεπαίχθη. πικράνθη, κα γρ νεκρώθη. πικράνθη, κα γρ καθρέθη. πικράνθη, κα γρ δεσμεύθη. λαβε σμα, κα Θε περιέτυχεν. λαβε γν, κα συνήντησεν οραν. λαβεν, περ βλεπε, κα πέπτωκεν, θεν οκ βλεπε.
Πο σου θάνατε τ κέντρον; πο σου Άδη τ νκος; νέστη Χριστός, κα σ καταβέβλησαι. νέστη Χριστς κα πεπτώκασι δαίμονες. νέστη Χριστός, κα χαίρουσιν γγελοι. νέστη Χριστός, κα ζω πολιτεύεται. νέστη Χριστός, κα νεκρς οδες π μνήματος. Χριστς γρ γερθείς κ νεκρν παρχ τν κεκοιμημένων γένετο. Ατ δόξα κα τ κράτος ες τος αἰῶνας τν αώνων, μήν».
Επιτρέπεται η αντιγραφή και ιεραποστολική αξιοποίηση των κειμένων πού θα βρείτε εδώ, είτε ημετέρων ή αντεγραμμένων από άλλους ιστοχώρους, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ορθόδοξα ή φιλορθόδοξα ιστολόγια με υποχρέωση την αναφορά πηγής και συγγραφέως του κειμένου και την μη περικοπή αυτού για οποιονδήποτε λόγο.Τα ανυπόγραφα άρθρα και όσα δεν αναφέρουν πηγή ανήκουν στο υποφαινόμενο ιστολόγιο.
Συνήθως οι εικόνες πού χρησιμοποιούμε, παρέχονται από την αναζήτηση google.Αν νομίζετε ότι η ανάρτηση τους θίγει δικαιώματα σας, ειδοποιήστε να τις κατεβάσουμε.

Ευχαριστούμε