Διαδικτυακή επανάσταση εναντίον της παρακμής και της βλακείας!

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Σε δημοτικές επιχειρήσεις οι υψηλότεροι μισθοί


Υψηλότερες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές παίρνουν οι περισσότεροι υπάλληλοι στις δημοτικές επιχειρήσεις, σε σχέση με τους εργαζόμενους αναλόγων προσόντων στο στενό Δημόσιο, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Δεν διευκρινίζεται, ωστόσο, αν στα στοιχεία περιλαμβάνονται και επιδόματα.

Σύμφωνα με την απογραφή του μισθολογικού κόστους (σε δείγμα άνω του 50%):

α) Άνω του 60% των υπαλλήλων του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) των δημοτικών επιχειρήσεων έχει ετήσιες αποδοχές μεγαλύτερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο των δημοσίων υπαλλήλων ΠΕ.

β) άνω του 53% των υπαλλήλων του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) των δημοτικών επιχειρήσεων έχει ετήσιες αποδοχές μεγαλύτερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο των δημοσίων υπαλλήλων ΤΕ.

γ) Άνω του 55% των υπαλλήλων του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) των δημοτικών επιχειρήσεων έχει ετήσιες αποδοχές μεγαλύτερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο των δημοσίων υπαλλήλων ΔΕ.

δ) Άνω του 62% των υπαλλήλων του κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) των δημοτικών επιχειρήσεων έχει ετήσιες αποδοχές μεγαλύτερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο των δημοσίων υπαλλήλων ΥΕ.

Το υπουργείο αναφέρει ότι παρατηρούνται πολλές ατομικές περιπτώσεις υπερβολικά υψηλών ετήσιων αποδοχών και σε δήμους με κακό δείκτη οικονομικής κατάστασης.

Τα στοιχεία προέρχονται από τις απαντήσεις που έστειλαν οι υπηρεσίες των Δήμων ηλεκτρονικά σε συνέχεια σχετικών επιστολών του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αφορούν επιχειρήσεις από 165 Δήμους, από το σύνολο 325 Δήμων.

Από τους 325 Δήμους, οι 95 δεν ανταποκρίθηκαν, ενώ οι 230 Δήμοι ανταποκρίθηκαν.

Από τους 230 Δήμους που ανταποκρίθηκαν, οι 12 δεν διέθεταν δημοτικές επιχειρήσεις το έτος 2010 και οι 9 είχαν επιχειρήσεις χωρίς τακτικό προσωπικό.

Από τους 230 Δήμους οι 44 δεν έστειλαν τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα της εγκυκλίου।

Ερώτηση ,οι υπάλληλοι του τελεφερίκ με τους παχυλούς μισθούς σε μορφή επιδομάτων εξαιρούνται;

Επιτρέπεται η αντιγραφή και ιεραποστολική αξιοποίηση των κειμένων πού θα βρείτε εδώ, είτε ημετέρων ή αντεγραμμένων από άλλους ιστοχώρους, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ορθόδοξα ή φιλορθόδοξα ιστολόγια με υποχρέωση την αναφορά πηγής και συγγραφέως του κειμένου και την μη περικοπή αυτού για οποιονδήποτε λόγο.Τα ανυπόγραφα άρθρα και όσα δεν αναφέρουν πηγή ανήκουν στο υποφαινόμενο ιστολόγιο.
Συνήθως οι εικόνες πού χρησιμοποιούμε, παρέχονται από την αναζήτηση google.Αν νομίζετε ότι η ανάρτηση τους θίγει δικαιώματα σας, ειδοποιήστε να τις κατεβάσουμε.

Ευχαριστούμε